Rekrutacja POC

Polska Obywatelska Cyberobrona to grupa entuzjastów tematyki cyberbezpieczeństwa, których łączy chęć działania na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w Polsce. To ogólne stwierdzenie staramy się przekuć w konkretne działania. Mają one charakter nie tylko techniczny, ale również dotykają organizacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Dlatego z przyjemnością powitamy w naszym gronie osoby o najróżniejszych kompetencjach.

Najważniejsza jest chęć działania i inicjatywa. Nie działamy według gotowych szablonów. Wzajemnie sobie pomagamy, prowadzimy wewnętrzne szkolenia i projekty, ale przede wszystkim liczymy na pomysły i inicjatywy każdej osoby zaangażowanej w POC.

Jeśli chcesz dołączyć do naszej organizacji, wesprzeć istniejące projekty lub zainicjować nowe, współpracować z innymi organizacjami, w tym z kluczowymi podmiotami państwowymi, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Polska Obywatelska Cyberobrona jest formalnie działającym stowarzyszeniem, dlatego proces przystąpienia do niego wiąże się z pewnymi krokami jakie musi wykonać każdy kandydat. Wynikają one z naszego regulaminu, z którym należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury. Dokładna procedura została również opisana poniżej.

Warto podkreślić, że Stowarzyszenie nie ma charakteru masowego, a POC chroni dane swoich członków. Każdy członek ma prawo publicznie oznajmić swoją przynależność do POC, ale nie może tego zrobić o nikim innym.

POC Proces Rekrutacyjny

Jesteś zainteresowany? Poniżej opisaliśmy szczegółowo co musisz zrobić w celu dołączenia:

 1. Zapoznaj się ze Statutem, Kodeksem i Regulaminem, dostępnymi w zakładce kontakt
 2. Wypełnij ankietę rekrutacyjną oraz napisz kilka słów o sobie. Ten opis powinien zawierać co najmniej:
  • Opis siebie (doświadczenie, rodzaj wykonywanej pracy, zainteresowań)
  • Opis kompetencji, które mogłyby być wartościowe dla POC
  • Uzasadnienie decyzji o staraniu się o przyjęcie w poczet członków POC
  • Opis, co możesz wnieść do POC, pamiętając, że POC jest stowarzyszeniem ludzi z inicjatywą, czyli takich, którzy chcą zmieniać na lepsze środowisko, w którym się znajdują (czyli mniej wartościowe są deklaracje typu „oddaję do dyspozycji moje kompetencje w zakresie …” od deklaracji typu „chcę zebrać osoby o kompetencjach … i zrobić …”).
 3. Poszukaj wśród swoich znajomych takich członków POC, którzy mogliby poprzeć Twoją kandydaturę. Jeśli Ci się to się uda, wpisz ich nazwiska do deklaracji. Jeśli nie wyślij deklarację bez poparć. Możesz je uzyskać na etapie oceny deklaracji przez członków.
 4. Wyślij na adres kandydat@poc.org.pl zaszyfrowany publicznym kluczem rekrutacyjnym mail z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków, zawierający:
  • własny klucz publiczny PGP
  • wypełnioną ankietę/deklarację członkowską
  • dokument „Kilka słów o sobie”
  • własną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sprawach rekrutacyjnych i członkowskich, w szczególności zapoznanie wszystkich członków POC z powyższym dokumentem „Kilka słów o sobie” oraz jego adresem e-mailowym
 5. Członkowie POC w ciągu dwóch tygodni od otrzymania kandydatury wyrażają głosy sprzeciwu lub poparcia. W celu przyjęcia kandydata wymagane są co najmniej dwa głosy poparcia i zero głosów sprzeciwu. W przypadku wątpliwości lub potrzeby dodatkowej konsultacji, możesz zostać zaproszony na rozmowę rekrutacyjną przeprowadzoną za pomocą telekonferecji lub osobiście.
 6. W ciągu dwóch tygodni zostaniesz powiadomiony o pozytywnym lub negatywnym wyniku rekrutacji I dalszych krokach.