CyberEurope 2016

Nasz zespół ochotników zajął trzecie miejsce w ćwiczeniach Cyber Europe 2016 organizowanych przez ENISA i koordynowanych w Polsce przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak podaje RCB Cyber Europe to “przeprowadzane na dużą skalę symulacje sytuacji kryzysowych, organizowane przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Mają one formułę ćwiczeń sztabowych, w których uczestnicy testują scenariusze przygotowane na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dzięki temu możliwe jest jasne określenie ról i obowiązków na wypadek zaistnienia rzeczywistej sytuacji kryzysowej.”

image