Rekrutacja POC

Jeśli przyświecają Ci podobne motywacje jak nam i chciałbyś wspomóc działania POC, to po spełnieniu wymagań, chętnie przyjmiemy Cię w swoje szeregi. Poszukujemy nie tylko osób technicznych, ale też osób posiadających kompetencje z innych obszarów, np. prawników czy specjalistów od socjotechniki.

O członkowstwo może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Stowarzyszenia nie ma charakteru masowego, a POC chroni dane swoich członków. Każdy członek ma prawo publicznie powiedzieć o sobie, że jest członkiem POC, ale nie może tego powiedzieć o nikim innym.

Każda kandydatura jest poddawana wewnętrznemu głosowaniu, aby zostać członkiem stowarzyszenia kadydat musi uzyskać 2 głosy poparcia obecnych członków i brak sprzeciwów.

Procedura

Formalne szczegóły rekrutacji zostały opisane w Regulaminie POC. Opisane poniżej kroki są jego fragmentem.

W celu dołączenia do stowarzyszenia POC:

 1. Kandydat zapoznaje się ze Statutem, Kodeksem i Regulamininem, dostępnymi na stronie POC oraz dostępną na w/w stronie klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Stowarzyszenie danych osobowych.
 2. Kandydat na członka wypełnia ankietę/deklarację członkowską dostępną na stronie POC i pisze dokument „Kilka słów o sobie”. Ten dokument powinien zawierać co najmniej:
  • Opis kandydata (doświadczenie, rodzaj wykonywanej pracy, zainteresowań)
  • Opis kompetencji kandydata, które mogłyby być wartościowe dla POC
  • Uzasadnienie decyzji o staraniu się o przyjęcie w poczet członków POC
  • Opis, co Kandydat może wnieść do POC, pamiętając, że POC jest stowarzyszeniem ludzi z inicjatywą, czyli takich, którzy chcą zmieniać na lepsze środowisko, w którym się znajdują (czyli mniej wartościowe są deklaracje typu „oddaję do dyspozycji moje kompetencje w zakresie …” od deklaracji typu „chcę zebrać osoby o kompetencjach … i zrobić …”).
 3. Kandydat na członka poszukuje wśród swoich znajomych takich członków POC, którzy mogliby poprzeć jego kandydaturę. Jeśli mu to się uda, wpisuje ich nazwiska do deklaracji. Jeśli nie zna takich osób, wysyła deklarację bez poparć.
 4. Kandydat na członka tworzy mail z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków, zawierający:
  • własny klucz publiczny PGP
  • wypełnioną ankietę/deklarację członkowską
  • dokument „Kilka słów o sobie”
  • własną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sprawach rekrutacyjnych i członkowskich, w szczególności zapoznanie wszystkich członków POC z powyższym dokumentem „Kilka słów o sobie” oraz jego adresem e-mailowym
 5. Kandydat na członka wysyła powyższy mail po zaszyfrowaniu go rekrutacyjnym kluczem publicznym POC na adres: kandydat@poc.org.pl
 6. Członkowie POC w ciągu 2 tygodni od otrzymania kandydatury wyrażają głosy sprzeciwu lub poparcia. W celu przyjęcia kandydata wymagane są co najmniej dwa głosy poparcia i zero głosów sprzeciwu.
 7. W przypadku wątpliwości, lub potrzeby dodatkowej konsultacji, kandydat może zostać zaproszony na rozmowę rekrutacyjną przeprowadzoną za pomocą telekonferecji lub osobiście.
 8. Kandydat zostaje powiadomiony o pozytywnym lub negatywnym wyniku rekrutacji I dalszych krokach.